Info om børneattester

 
I 2005 vedtog Folketinget en lov med krav om at indhente børneattester i forbindelse med ansættelse af personale mv.
For dansk idræt medfører det, at alle idrætsforeninger er forpligtet til at indhente børneattester på nyansatte trænere,
ledere, instruktører mv., som er i direkte og vedvarende kontakt med børn under 15 år.

Klik på linket og læs hele folderen om børneattester: Folder om børneattest 
 
  
Med venlig hilsen
 
 
Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram