Forretningsbetingelser for
 HORSENS SVØMMEKLUB´s website swimhorsens.dk
Opdateret d. 10 december 2017

 
1. Generelle oplysninger om klubben:

Klubbens juridiske navn: HORSENS SVØMMEKLUB

Selskabsform: Forening
CVR-nummer: 42957410

 

2. Adresse:
HORSENS SVØMMEKLUB
Langmarksvej 53, 
8700 Horsens

Officiel e-mail adresse: kontor@swimhorsens.dk

Officiel web-adresse: www.swimhorsens.dk


3. Tilmelding:

Ved indmeldelse og betaling af kontingent opnås medlemskab af Horsens Svømmeklub. Det betyder, at man herefter er underlagt Horsens Svømmeklubs vedtægter og retningslinjer m.v. Kontingent betales kontant med Dankort ved tilmelding via hjemmesiden.

 

4. Priser:

Alle priserne på www.swimhorsens.dk er ikke tillagt moms, da Horsens Svømmekluber en forening.

Ved indmeldelse og betaling af: 

 -         Kontingent ved tilmelding til et eller flere hold

-         Venteliste til hold

-         Passivt medlemsskab

-         Hold der tilbydes med abonnement

-         Hold der tilbydes med 10- eller 20- turskort

opnås et medlemskab i Horsens Svømmeklub, i den periode der er betalt for.

Prisen for et kontingent betales jævnfør angivet periode ved tilmelding via Horsens Svømmeklubs hjemmesiden. Tilmelding er betaling for et medlemskab, ikke for en bestemt mængde svømning.

Horsens Svømmeklub opkræver et indmeldelses gebyr (50,- kr.) første gang du tilmelder dig. Det er et engangsbeløb der opkræves.

Ved oprykning eller flytning til hold med en højere pris, kan der opstå restance på medlemmets profil (prisforskellen imellem holdene). Der vil i disse tilfælde blive sendt en mail med besked om restancen, som herefter straks skal betales. 

Via  login kan medlemmer til enhver tid se hvad det specifikke medlemskab omfatter.
 

5, Restancer og oprykning:

Bliver en restance ikke betalt, kan medlemmet ikke fortsætte på holdet og vil uden yderlig varsel blive taget af holdet. Klubben kan herefter tilbyde medlemmet at flytte tilbage til tidligere hold (Hvis pladsen ikke er blevet tildelt et andet medlem) eller et tilsvarende hold.

Har medlemmer fortrudt oprykning/flytning af hold og ikke gjort opmærksom på dette, inden regler for fortrydelse er udløbet, træder regler om fortrydelsesret i kraft.

 

6, Force Majeure

Der gives ingen reduktion, refusion eller erstatningsundervisning, når træningen må aflyses f.eks. som følge af stævner, reparation af anlæg, hærværk, opkast, fækale udslip, aflysninger fra hallernes side eller andre uforudsete hændelser. Horsens Svømmeklub låner svømmehallerne af kommunerne og har intet ansvar for den daglige drift af svømmehallerne.

 

7. Betaling:

På www.swimhorsens.dk kan du betale med Dankort og Visa/Dankort

Betaling sker altid forud.
Vi bruger DIBS by Nets som betalingsudbyder til Dankort. Læs mere på DIBS by Nets hjemmeside om sikkerheden ved online betaling

 

8, Abonnement:

På udvalgte hold er betaling som abonnement mulig. Ved abonnement kan der tilmeldes løbende for den trænings periode der er angivet ved tilmeldingen. Tilmelding gælder fra betalings tidspunktet, og i den angivne periode for abonnementet. Herefter betales der så betalingen er til gået klubben inden ny trænings periode påbegyndes.

Betalingen trækkes automatisk på medlemmets Dankort, indtil medlemmet aktivt framelder sig det tilmeldte hold. Framelding sker inde på medlemmets profil, under ”Mine tilmeldinger”.

Der refunderes ikke ubrugt tid i en abonnements periode.

 

9. Booking:

På udvalgte hold er booking mulig ved brug af 10- og 20- turs kort. 10- og 20- turskort er et elektronisk klippekort og styres elektronisk på klubbens medlemssystem.

 

Ingen booket pladser med 10- og 20- turskort er garanteret, før betaling er gennemført.

 

Ved gennemførsel af en booking og bevis herfor, vil medlemmet modtage en sms på det mobilnummer og den mailadresse, der er angivet/oprettet i medlemmets brugerprofil i klubbens medlemssystem. 

 

10- og 20- turskort er personlig og kan ikke overdrages til anden person. Ej heller kan et 10- og 20- turskort deles mellem flere medlemmer.

 

Misbrug af 10- og 20- turskort vil medføre inddrages eller annullering af kortet. Tilbageværende antal klip efter en inddrages eller annullering, refunderes ikke. 

 

10- og 20- turskort er ikke begrænset af sæsonskifte.

10- og 20- turskort er ikke begrænset til et enkelt hold. Der kan vælges frit mellem de hold der tilbydes under booking.

 

Ved fremmøde på hold med booking, skal booking-kvittering fremvises på eget initiativ til instruktøren på holdet. Fremviste kvittering skal enten være udskrift fra mail eller SMS på mobilen.

 

10. Fortrydelsesret:

Kontingent er betaling for et medlemskab og ikke for en bestemt mængde svømning.

 

Der gælder generelt jf. Forbrugeraftaleloven § 9, stk. 2 ikke nogen fortrydelsesret ved køb af "rekreative fritidsaktiviteter" via internettet.

 

Horsens Svømmeklub operer dog med særlige fortrydelsesvilkår:

 

-         Når et medlem er tilmeldt et hold og har indbetalt kontingent, er det muligt at fortryde sit medlemskab. Fortrydelsesretten bortfalder uden yderligere varsel efter de første to på hinanden følgende udbudte undervisningsgange efter indmeldelse. Dvs. er der gået to undervisningsgange siden tilmelding, kan tilmeldingen ikke fortrydes. 

-         Ved køb af et event, eller en camp, fx Aqua Camp eller tilmelding til en træningslejr, gælder ingen fortrydelsesret. Hvis der er særlige fortrydelsesvilkår vil de fremgå ifb. med tilmelding.

-         Ved fortrydelse af medlemskabet tilbydes refusion af indbetalt kontingent, dog fratrukket et fast administrationsgebyr på 100,- kr. 

-         Der ydes ikke særskilt refusion ved fortrydelse efter 1. og 2. undervisningsgang.

-         Ved fortrydelse inden sæsonstart, trækker klubben 100,- kr. i administrationsgebyr.

 

Indmeldelsesgebyret på 50 kr. refunderes ikke.

 

11. Sæsonstart:

Horsens Svømmeklub deler året op i to sæsoner. 

 

-         Forårssæson – med start i januar.

-         Efterårssæson – med start i august.

 

De præcise datoer og tider for holdenes start og slut er at finde ved hold beskrivelsen under hold tilmelding.

 

12. Bekræftelse af hold tilmelding:

Ved tilmelding på hold vil medlemmet modtage en mail med bekræftelse af tilmelding og betaling. Først ved modtagelse af denne særskilte mailbekræftelse er et medlem gyldigt tilmeldt. Derfor er det vigtigt at medlemmets profil på Horsens Svømmeklubshjemmeside altid er opdateret med korrekt e-mailadresse, telefonnummer, adresse osv.

 

13. Venteliste:

Det er muligt, at tilmelde sig en venteliste til et eller flere specifikke hold, når det ønskede hold er overtegnet. En ventelisteplads koster 25,- kr. pr. hold. 

At stå placeret på ventelisten er en service fra klubbens side og gebyret trækkes ikke fra kontingentbetalingen ved evt. tilmelding til et hold. Antallet af venteliste pladser er begrænset til et realistisk antal, så der er en realistisk mulighed for at få en plads på holdet.

 

Selv om antal venteliste pladser er begrænsede, kan Horsens Svømmeklub ikke garanterer en plads på holdet i løbet af sæsonen.

 

Ventelisten i medlemssystemet håndteres fuldautomatisk. Det betyder, at hvis der opstår en ledig plads på et hold med venteliste, så tilbydes pladsen via mail til nr. 1 på ventelisten. Herefter har medlemmet 48 timer til at acceptere tilbud om plads. Takker nr. 1 på ventelisten ikke ja til pladsen inden 48 timer får nr. 2 på ventelisten tilbudt pladsen i 48 timer osv. Hvis en venteliste til et specifikt hold har været gennemløbet to gange uden, at et medlem har købt pladsen, så slettes holdets venteliste, og den ledige plads gives fri til køb.

 

14. Sæson skifte for eksisterende medlemmer:

I slutning af sæsonen vil alle medlemmer få tilsendt en mail. I den mail vil medlemmet få tilbudt en plads på sit hold i den nye sæson. I mailen er et link der videresender til klubbens hjemmeside hvor tilmelding kan foregå.

Medlemmet får før alle andre, muligheden for at tilmelde sig sit eksisterende hold. 

Vil medlemmet ikke på det tilbudte hold kan medlemmet efter den i mailen anførte dato, gå ind på klubbens hjemmeside og tilmelde sig et hold der passer bedre til medlemmet.

 

Derfor er det vigtigt at medlemmets profil på vores hjemmeside altid er opdateret med korrekt e-mailadresse, telefonnummer, adresse osv.

 

Horsens Svømmeklub kan ikke gøres ansvarlig for mails der ikke når frem til medlemmet. Det er altid en god ide at kontrollere spamfilter.

 

15. Tilmelding for nye medlemmer efter sæson skifte:

For nye medlemmer åbnes der for tilmelding før selve svømmeundervisningen starter. Under selve sæsonskiftet vil der i en kort periode være lukket for al tilmelding. Datoer for lukning for tilmelding og åbning for tilmelding vil fremgå på Horsens Svømmeklubs hjemmeside under holdtilmelding og vejledning.

 

Er det første gang et medlem skal tilmeldes, vil der blive opkrævet et indmeldelsesgebyr på 50,- kr. 

 

16. Udmeldelse:

Man kan når som helst melde sig fra sit svømmehold. Udmeldelsen skal fremsendes til kontor@swimhorsens.dk og skal indeholde følgende oplysninger på medlemmet: navn, fødselsdato (Vi skal IKKE bruge person nummer), adresse og telefonnummer.

 

Tilbagebetaling af indbetalt kontingent foretages ikke efter udløb af fortrydelsesretten.

 

Ved udmeldelse inden sæsonstart fratrækker vi 100 kr. i administrationsgebyr.

 

Ved udmeldelse mistes retten til at forhåndstilmelding til et hold til den kommende svømmesæson.

 

17. Tilmelding efter sæsonstart:

Hvis der efter sæsonstarten er en eller flere ledige pladser på et hold, er det muligt at tilmelde sig dette/disse hold. Kontingent for holdene reguleres løbende i løbet af svømmesæsonen. 

 

Kontingent for forårssæsonen nedsættes første gang efter påskeferie

Kontingent for efterårssæson nedsættes første gang efter efterårsferie

 

18. Hold med speciel kontingent:

Gravid gymnastik – Kontingentet nedsættes ikke løbende, men er et engangsbeløb, der dækker for resten af graviditetsperioden og der er ikke sæsonskifte for holdet

Kampagne hold – Kontingentet nedsættes ikke løbende, her er prisen meget lav, men den samme pris hele sæsonen

 

19. Rabatter:

Horsens Svømmeklub har valgt at der ikke gives flerholdsrabat eller familierabat

 

20. Hold ændringer

Horsens Svømmeklub forbeholder sig retten til at kunne ændre eller nedlægge hold i forbindelse med manglende tilmelding. Ligeledes forholder Horsens Svømmeklub sig retten til, sæsonen igennem, at foretage løbende faglige tilpasninger af holdenes niveauer.

 

21. Gebyrer i forbindelse med holdflytninger:

Horsens Svømmeklub forbeholder sig retten til at opkræve et gebyr for holdflytninger. Gebyret på 100 kr. kan typisk blive opkrævet, såfremt disse flytninger har været håndteret manuelt, og ikke er i forbindelse med en omrokering eller en flytning forårsaget fra trænerens eller klubbens side.

 

22. Personoplysninger:

Når brugeren klikker rundt på hjemmesiden, indsamles statistiske data. Disse data er helt anonyme, hvilket betyder, at de ikke indeholder oplysninger, der kan identificere brugeren, selv om denne måtte være logget ind. Følsomme data, der sendes via nettet, er sikret ved brug af SSL kryptering ("Secure Socket Layer"). De servere, der opbevarer data om Horsens Svømmeklubs brugere, er placeret sikkert bag en firewall. Oplysninger opbevares ikke krypteret på serveren. De oplysninger, medlemmerne giver, behandles i fuld fortrolighed og bliver udelukkende brugt i forbindelse med fakturering af indkøb hos HORSENS SVØMMEKLUB samt udsendelse af nyhedsbreve, som brugeren har tilmeldt sig.

 

Som registreret bruger hos HORSENS SVØMMEKLUB er der altid mulighed for r indsigt, og der kan  gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven

 

Personoplysningerne opbevares i 5 år efter sidste transaktion med medlemmet. Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder. 

 

23. Brugernavn og adgangskode.

Medlemmer, der ønsker at tilmelde sig hold hos HORSENS SVØMMEKLUB, tildeles et brugernavn og en adgangskode. Det er medlemmernes ansvar at opbevare disse informationer betryggende.

 

24. Nyhedsbreve og kommunikation til medlemmer:
Nyhedsbreve sendes enten via e-mail til den e-mailadresse, medlemmet har oplyst. Medlemmet kan til enhver tid framelde sig nyhedsbreve igen ved at fravælge nyhedsbreve eller slette sin profil
. Horsens Svømmeklub er ikke ansvarlig for tilmelding og framelding af nyhedsbreve.

 

Horsens Svømmeklub benytter sig af e-mail og sms, når medlemmer informeres om ændringer på tilmeldte hold, aflysninger og tilbud om oprykninger osv. Information hentes fra medlemmernes oprettede profiler og kan ikke fravælges.

 

Det er medlemmets ansvar at oplysninger under medlemmets profil altid er opdateret, så al relevant information samt evt. aflysninger kan tilgå medlemmet.

 

Alle udsendte mails kan læses på medlemmets profil under ”Mine tilmeldinger”/”Mine mails”.

 

25. Doping

Horsens Svømmeklub er medlem af Dansk Svømmeunion og følger dermed alle tilgængelige love og regler fastlagt af idrættens officielle organisationer. 

 

Derforuden samarbejder Horsens Svømmeklub til en hver tid sammen med Anti Doping Danmark. Det gælder ved bl.a. Antidoping Danmarks kontrolbesøg 

 

Som svømmer og medlem af Horsens Svømmeklub må du naturligvis ikke benytte ulovlige præparater. Vær især opmærksom på, hvis du spiser kosttilskud indkøbt på internettet (Læs Anti Doping Danmarks vejledning - www.antidoping.dk) og hvis din læge ordinerer receptpligtig medicin. Det er dit ansvar at få tjekket om præparatet må anvendes og ikke står opført på WADAs liste over forbudte præparater. 

 

Ved medlemmers brug af ulovlige præparater, kan Horsens Svømmeklub til en hver tid og uden varsel opsige medlemskabet.

 

Ordinerer din læge medicin til dig, så følg vejledning fra Anti Doping Danmark. At gennemgå vejledningen sikrer dig ift. at have styr på om den medicin du indtager er på dopinglisten. Du kan ikke altid regne med, at den ordinerende læge kender alle opdaterede antidoping regler.

 

25.1. Doping Dispensationsregler (TUE-regler)

Anti Doping Danmark (ADD) følger WADA’s regler for dispensation til brug af lægemidler i forbindelse med behandling.

 

Er du idrætsudøver i Horsens Svømmeklub, og har du fået stillet en diagnose og skal behandles med medicin, der indeholder stoffer på Dopinglisten, skal du følge disse regler. Men det betyder ikke, at du nødvendigvis skal søge om dispensation fra Dopinglisten. Læs vejledning på Anti Doping Danmarks hjemmeside og bliv klogere.

 

På Anti Doping Danmarks hjemmeside finder du de 4 TUE-TRIN, hvor du kan se om du skal søge om dispensation

 

-         Er min medicin på Dopinglisten.

-         Hvilken udøvergruppe tilhører jeg.

-         Hvornår skal jeg sende dispensationsansøgningen.

-         Hvordan udfylder jeg dispensationsansøgningen.

 

HUSK: Det er altid dig selv, der har ansvar for at vide, hvad der er doping, og om du overtræder gældende regler, samt at al medicin ordineret af din læge og dispenseret med en TUE er personlig. 

 

Ved et medlems manglende eller mangelfuld TUI, kan Horsens Svømmeklub til en hver tid og uden varsel opsige medlemskabet.

 

Der kan læses mere om retningslinjer hos Anti Doping Danmark og hos Dansk Svømmeunion. Se eventuelt også Anti Doping Danmarks online antidoping kursus.

 

26. Sociale medier

Horsens Svømmeklub har to officielle Facebook profiler.

 

www.facebook.com/horsensswim/  -  Klubbens officielle facebook side, der repræsenterer hele klubbens aktiviteter.

www.facebook.com/horsensswim2/  -  Klubben facebook side, der repræsenterer klubbens konkurrence afdeling.

 

Som medlem af Horsens Svømmeklub, bruger man et ordentligt og ikke anstødeligt sprog, i kommentarer og indlæg på klubbens sociale medier. 

 

27. Cookies:

I forbindelse med login installeres en midlertidig cookie på den computer medlemmet benytter.
I Internet Explorer (version 5.x) kan pågældende cookies om ønsket slettes under menuen "Funktioner" - "Internetindstillinger" - "Slet cookies".

 

28. Tekniske krav til kundens computerudstyr:

Det forsøges at optimere teknikken på websitet, således at det fungerer i alle de mest udbredte browsere (Internet Explorer, Netscape, Mozilla, Opera, Chrome) og operativsystemer (Windows, Mac OS, Linux).

 

29. Ændring af priser og handelsbetingelser:

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af hjemmesiden.

 

30. Forbehold:

HORSENS SVØMMEKLUB tager forbehold for tryk- og prisfejl.

 

HORSENS SVØMMEKLUB er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for klubbens kontrol.

 

31. Ansvar:

Horsens Svømmeklub har kun ansvar og livredningsopsyn for tilmeldte medlemmer af klubben og kun i det præcise tidsrum, hvor undervisningen på det tilmeldte hold foregår. Ansvaret er begrænset til den undervisning der foregår i svømmehallerne og omfatter således ikke omklædningsrummene.

 

32. Ansvarsfraskrivelse:

HORSENS SVØMMEKLUB og dets indholdsleverandører kan i intet tilfælde gøres erstatningsansvarlig for anvendelsen af http://www.swimhorsens.dk, herunder garanterer man ikke og indestår i intet tilfælde for,

 

- at et hold ikke opfylder brugerens forventninger og behov.

 

- at http://www.swimhorsens.dk/swimhorsens.dk og de herpå tilgængeliggjorte annoncer af enhver art er fejlfrie, tilgængelige, rigtige, nøjagtige, pålidelige, opdaterede, sikre, leveres rettidigt eller kan anvendes til det angivne formål.

 

HORSENS SVØMMEKLUB og dets indholdsleverandører er således ikke erstatningsansvarlig for direkte tab, følgeskader, herunder driftstab, mistet avance og indirekte tab, som kunden, kundens aftagere/klienter/kunder eller tredjemand lider på grund af fejl ved en annoncetekst eller billede Brugere, som ikke kan acceptere det anførte, bedes ophøre med enhver anvendelse af HORSENS SVØMMEKLUB ydelser samt forlade hjemmesiden. Ethvert link til tredjemands hjemmeside er uden ansvar for HORSENS SVØMMEKLUB. HORSENS SVØMMEKLUB påtager sig intet ansvar for eventuelle skader hos brugeren som følge af brug af HORSENS SVØMMEKLUB ydelser på www.swimhorsens.dk

 

33. Klager og reklamation:

Hvis du ønsker at reklamere, kan du henvende dig til:

 

HORSENS SVØMMEKLUB

Langmarksvej 53

8700 Horsens

 

Klik HER for at se vores vedtægter og referater fra generalforsamlinger.Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram